Coaching / talentudvikling

Coaching og mental træning er ikke kun for atleter, men er derimod noget som kan gavne os alle. Ved at fokusere på at skabe bevidsthed om tanker, burde-betinget vs lyst-betinget adfærds betydning. Samt hvordan denne bevidsthed kan bringes aktivt i spil i forhold til at blive succesfuld i sine målsætning, arbejds- og hverdags liv.

Måske du kan genkende dig selv i følgende:

Du leverer toppræstationer under træning/forberedelse, men ikke kan levere når det gælder.

• Du har svært ved at holde fokus.

• Du har svært ved at overskue en travl hverdag.

• Du har tankemylder og måske svært ved at sove.

Uanset om du ønsker at præsterer bedre; i dagligdag, til konkurrencer eller på arbejdet. Om du vil have redskaber og hjælp til at nå dine mål, ændre eller tillægge dig nye vaner. Eller du ønsker at blive vidst om hvordan dine tanker er påvirker dig og din adfærd, og hvordan du selv ved aktivt at bruge denne vide kan skabe mere ro og overblik.

Alt i os hænger sammen og påvirker hinanden. Det er vigtigt at turde se på det der er, for på den måde, at kunne finde ind til kernen af problematikken, og få genskabt klarhed, beslutningskraft og flow. Det kan nogle gange være svært at gennemskue sammenhænge og se sig selv i et meta perspektiv. Derfor kan coaching og talentudvikling være det der gør forskellen, det der skaber en klarhed og tydeliggøre næste skridt i udviklingen. Min erfaring fra mange års elitesport og min evne til at se detaljerne og det store perspektiv på én gang gør, at vi sammen kan gennemskue dine udfordringer ift., at nå dit mål og intentioner for livet. Du bliver en mere hel og balanceret udgave af dig. En coaching kan foregå med eller uden en Play Your Talent profil. Det er vores dygtige behandler Vinnie som tager dig igennem forløbet og du kan booke en tid hos hende her: