Shockwave

Fokuseret shockwave sikrer høj præcision ved behandling og gør det muligt at nå dybt med en stor energimængde, hvilket giver andre muligheder end RPW (radiel shockwave/trykbølge).

Med Chattanooga F-SW bestemmer terapeuten fokuspunktets dybde, gennem 3 forskellige distancer/standoffs,
så man kan skræddersy behandlingen specifikt efter patientens skade.

Fokuseret shockwave kan behandle ind til en dybde på ca 12cm ved maximal fokusering af energi, uden at skade omkringliggende væv/strukturer.

Forskellen i forhold til RPW er altså at fokuseret shockwave, kan gå dybere, mere præcist og med meget større kraft der hvor fokuspunktet rammer. Den nedbryder forskellige typer af forkalkninger og arvævsdannelser, samtidig med kan den også behandle traditionelle indikationer for radierende shockwave, som har sin største energiabsorbering transcutant.

Anvendes med fordel af:

  • Epicondylitis
  • Calcific tendinitis/ rott.cuff tendinopatier
  • Jumpers Knee
  • Fascilitis Plantaris
  • Lumbar facet syndrome
  • Dybe triggerpunkter
  • Achillodynia
  • Knogleheling
  • Hoftesmerter